Web of Science

A Web of Science (WoS) az ISI (Institute for Scientific Information) bibliográfiai adatbázisa. Több mint 12000 tekintélyes és magas impakt faktorú folyóirat segítségével biztosít hozzáférést multidiszciplináris információkhoz, aktuálisan és visszamenőlegesen is. A Web of Science egyedi keresési módszert, az idézett művek keresésének lehetőségét kínálja.

A Web of Science (WoS) az ISI (Institute for Scientific Information) bibliográfiai adatbázisa. Több mint 12000 tekintélyes és magas impakt faktorú folyóirat segítségével biztosít hozzáférést multidiszciplináris információkhoz, aktuálisan és visszamenőlegesen is. A Web of Science egyedi keresési módszert, az idézett művek keresésének lehetőségét kínálja. Ezzel az eszközzel a felhasználók minden irányban tudnak tájékozódni a szakirodalomban, kereshetnek minden tudományterületen és korszakban, és megtalálhatnak minden, a saját kutatásukhoz releváns információt. A felhasználók a teljes szövegű elektronikus folyóirat cikkekre is kereshetnek. Az adatbázis elérhető nyílt URL-lel.

A Web of Science lehetővé teszi:

- magas impakt faktorú cikkek elérését;

- releváns eredmények elérését a kapcsolódó tudományterületeken;

- új trendek feltárását, melyek segítségével sikeres lesz a kutatómunka;

- lehetséges együttműködő kollégák megtalálását a citátum rekordok segítségével;

- a kutatás, írás, bibliográfia-készítés integrálását egyetlen szervezett folyamatba.

A Web of Science három adatbázis három fő tudományterületre osztva rendszerez 1975-től:

1. Arts & Humanities Citation Index: Bölcsészettudományi és művészeti index, melytöbb mint 1100teljes folyóirat anyagát tartalmazza, valamint a vonatkozó cikkeket kb.7000 társadalomtudományi és tudományos folyóiratból.

2. Science Citation Index Expanded & SciSearch: Természet- és műszaki tudományos index, amely több mint 150 tudományterületet ölel fel,és közel 8300 fontos, akadémiai és alkalmazott műszaki tudományos dokumentumot (folyóiratot) tartalmaz, 1900-tól. 2300 művészeti és humán folyóiratot, valamint több mint 6000 természet- és társadalomtudományi folyóiratból nyújt lehetőséget a keresésre.

3. Social Sciences Citation Index & Social SciSearch: Társadalomtudományi index, melytöbb mint 50kategóriában tartalmazza több mint 4500 folyóirat teljes anyagát, valamint több ezer vonatkozó cikket a vezető tudományos és műszaki folyóiratokból, 1900-tól.

A Web of Science jellemzői:

Átfogó és releváns tartalmi lefedettség:

A Web of Science-ben található minden folyóirat magas szintű követelményekre épülő objektív értékelési rendszernek felel meg, amellyel sikeresen ki lehet zárni a rendezetlen és felesleges információkat, és lehetővé teszi, hogy pontos, a tárgyhoz tartozó és időszerű adatokhoz jussunk.

Keresés idézett művekre:

A megelőző kutatások nyomon követése, a kurrens eredmények monitorozása, saját munkáink mások általi idézésének követése, a kollégák eredményei hatásának felmérése, napjaink legizgalmasabb ötleteinek, gondolatainak követése. Minden irányban kereshetünk a folyóiratokban és konferencia anyagokban, minden tudományterületen és minden korszakban, hogy felfedezhessük a hatással bíró információkat.

A szerzők egyszerű azonosítása:

Egyetlen egyszerű keresés keretében találhatjuk meg egy adott szerző minden munkáját. A megfelelő szerzőt találjuk meg azonnal, miután erősen korlátozott, hogy probléma adódjon abból, ha hasonló szerzői nevek vannak vagy az ugyanazon néven több szerző publikál.

Az elemző munkát segítő lehetőségek:

Rejtett trendek, mintázatok tárhatók fel, új kutatási területek kialakulása ismerhető fel, vezető kutatók, intézmények és folyóiratok azonosíthatók az elemző eszköz segítségével. A Citation Report segítségével követhetővé válik a citátumokkal kapcsolatos tevékenység, akár egyének, akár intézmények esetében azonnal létrehozott formattált jelentések segítségével követhetővé válik a lényegbevágó hivatkozási tevékenység. Citátum térképekkel egyszerű a hivatkozások közötti kapcsolatrendszer ábrázolása, az adott cikk hivatkozási kapcsolatainak bemutatása.

Széles körű konferencia tartalmak:

Követhetővé válik, hogy milyen hatása van az egyes kutatók konferencia előadásainak, teljes konferenciáknak vagy konferenciasorozatoknak. Feltárhatóvá válnak kibontakozó trendek, melyek segíthetnek a sikeres kutatásban és pályázásban, teljesítmény metrikával mérhetővé válik a saját munkánk valódi hatásának felmérése. Ez a lehetőség különösen jelentős például a számítástechnika, a műszaki és a fizikai tudományok területén, ahol a konferenciáknak óriási hatásuk lehet egy személy vagy intézmény munkájára vonatkozó hivatkozások számábra.

Több mint 100 év háttéradatai leírástól függően:

Egy évszázadnyi alapvető adat nyomon követésével megtalálhatjuk az alátámasztó vagy éppen cáfoló adatokat. Több háttéranyag segít abban, hogy mélyebbre és átfogóbban lássunk a kutatásokba és nyomon követhessük a trendeket hosszabb időtávon át.

További hírek

A CAB bibliográfiai adatbázis, mezőgazdaság referáló szolgáltatásaként 1932-ben indult, jelenleg a neve Centre of Agriculture and Biosciences International (CABI). Az adatbázisban az alkalmazott élettudományokról (növénytudomány, állattudomány, egészség, parazitológia, ökológia, erdészet, földtudomány, élelmiszertudomány és termékek, mezőgazdasági közgazdaságtan, biotechnológia, mezőgazdasági mérnöki tudományok, szabadidő és turizmus stb.) tájékozódhat az érdeklődő. A rekordok száma több mint 4,5 millió, éves gyarapodása közel 160 ezer.

A Reaxys teljes egészében integrált tartalomszolgáltatás, amely magába foglalja a szervetlen, a szerves és a fémorganikus kémia területeit az ide vonatkozó szakmai folyóiratok és szabadalmi irodalom alapján.

Az MLA International Bibliography több mint 2 millió bibliográfiai bejegyzésben folyóirat cikkek, könyvek, disszertációk és tudományos honlapok körében biztosít jó keresési lehetőséget. 1921-től napjainkig indexeli több tudományág szakirodalmát, például a nyelv és irodalom, nyelvészet, irodalomtudomány és kritika, néprajz, dráma területéről. A Literature Resource Center a világ leginkább naprakész, legátfogóbb és legmegbízhatóbb online irodalmi adatbázisa. Az adatbázis segíti az interdiszciplináris kutatást, a digitális szövegértést és a kritikai gondolkodás fejlesztését.