2004. szeptember 20. - EISZ
Az EISZ-ben elérhető adatbázisok közül a leghasználtabbak egyike az Elsevier folyóiratok bibliográfiáját és teljes cikkállományát tartalmazó Science Direct. Az Elsevierrel korábban kötött szerződés azonban 2004. december 31-én lejár.

Tisztelt EISZ felhasználó!

Az EISZ-ben elérhető adatbázisok közül a leghasználtabbak egyike az Elsevier folyóiratok bibliográfiáját és teljes cikkállományát tartalmazó Science Direct. Az Elsevierrel korábban kötött szerződés azonban 2004. december 31-én lejár, és új szerződés megkötésére 2004-ben több okból sem kerülhetett sor. Az egyik ok az EISZ Nemzeti Program költségvetési támogatásának szűkös volta, a másik a Web of Science citációs indexek 1975-1995 közötti időszakra történt, tovább nem halasztható megvásárlása, a harmadik az Elsevier megváltozott üzletpolitikája.

Amennyiben nem sikerül megállapodnunk az Elsevierrel egy türelmi időszakban, előfordulhat, hogy 2005. január elsejétől bizonytalan ideig hozzáférhetetlen lesz a Science Direct.

Megkezdődtek az előzetes tárgyalások az Elsevierrel, ahhoz azonban, hogy minél több igényt ki tudjunk elégíteni, igen sok információra van szükség. Az elsődleges információt, hogy melyik felsőoktatási intézmény illetve akadémiai intézet mire fizet elő az Elseviernél, az intézményi könyvtárak útján össze tudjuk gyűjteni. Ahhoz azonban, hogy egy folyóiratot el lehessen érni máshonnan is, nemcsak abból az intézményből, ahol a nyomtatott változatára előfizetnek, külön megállapodást kell kötnünk az Elsevierrel. Annak érdekében, hogy az ilyen keresztbe elérhető folyóiratok listája minél jobban igazodhassék az igényekhez, segítségre van szükségünk.

Az OM ezért felkéri az MTA főtitkárát, Dr. Kroó Norbertet és főtitkárhelyettesét, Dr. Meskó Attilát, valamint a felsőoktatási intézmények tudományos rektor- illetve főigazgató-helyetteseit, hogy az Science Direct teljes kínálatát tekintsék át, és sorszámozzák be aszerint, melyiknek az elektronikus elérésére van inkább szükség. A prioritáslisták alapján összeállított úgynevezett Unique Title Listnek aztán akkora részére vásárolunk jogot, amekkora belefér a - most még ismeretlen - költségvetésbe.

Budapest 2004. szeptember 20.

Vargha Márton referens és Brandstätter György helyettes főosztályvezető
OM Informatikai Főosztály

További hírek
2011. november 22.

Az idén 10 éves az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Alapprogram (továbbiakban: EISZ). Az EISZ biztosítja a felsőoktatási intézmények, a Magyar Tudományos Akadémia, számos könyvtár, közgyűjtemény, országos hatókörű kórház, minisztériumi háttérintézmény (pl. ÁNTSZ, Gabonakutató) és egyéb non-profit kutatóhely teljes szövegű tudományos adatbázisokkal, szakfolyóiratokkal, szakcikkekkel való ellátását központi beszerzés, nemzeti licence keretében.

2012. március 14.
Az új portálon egyelőre nem szükséges a regisztráció és a belépés az adatbázisok használatához.
2012. augusztus 10.
Az IEEE ASPP adatbázisokhoz való hozzáférés 2012. augusztus 14-én lejár.
Arcanum Magyarország vezető tartalomszolgáltatója
Digitális Tankönyvtár felsőoktatási tankönyvek egyetemi jegyzetek folyóiratcikkek elektronikusan
Layout:hu-HU:mtakBanner