CAS SciFinder

Az adatbázis az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., TÁMOP 4.2.5. kiemelt projektjének köszönhetően érhető el. A SciFinder egy olyan kutatási eszköz, mely lehetővé teszi, hogy a CAS adatbázisait és a MEDLINE-t használjuk, amelyek több tudományterület, például az orvostudomány, a kémia, a műszaki tudományok, az anyagtudományok, az agrártudományok szakirodalmát ölelik fel.

CAS (Chemical Abstracts Service) az American Chemical Society részeként működik, a világ legmértékadóbb és legteljesebb kémiai információszolgáltatója. A CAS adatbázisok a létfontosságú információk tárháza, melynek a gondozását és minőségellenőrzését a CAS munkatársaiként működő tudósok látják el. Az adatbázisok és a melléjük rendelt összetett keresési funkciók lehetővé teszik, hogy a CAS adatbázisok (SciFinder, STN, STN Express és STN AnaVist) a legteljesebb, kereszthivatkozásos és hatékony digitális információkat szolgáltassák a tudományos kutatáshoz és felfedezésekhez, valamint szolgáltatásaival, mint a Science IP.

A SciFinder egy olyan kutatási eszköz, mely lehetővé teszi, hogy a CAS adatbázisait és a MEDLINE-t használjuk, amelyek több tudományterület, például az orvostudomány, a kémia, a műszaki tudományok, az anyagtudományok, az agrártudományok szakirodalmát ölelik fel. A SciFinder segítségével a világ legnagyobb folyamatosan ellenőrzött kémiai információ adatbázisához juthatunk hozzá a tisztán kémiai kutatások és a kapcsolódó tudományok terén.

PhD fokozattal rendelkező kémikusok fejlesztik az adatállományt, akik pontosan ismerik a kutatói igényeket. Az adatbázist naponta frissítik. Jelenleg az alábbi tartalmak érhetők el 185 ország közel 10000 folyóiratából, 63 szabadalmi hivataltól, disszertációkból, csak elektronikusan megjelenő folyóiratokból és más tekintélyes internetes forrásokból gyűjtött adatok alapján:

 • Több mint 131 millió kémiai anyag; ebből több mint 67 millió szerves és szervetlen készítmény.
 • Több mint 58 millió egy- és kétlépéses reakció és szintetikus preparátum.
 • Több mint 3 milliárd tulajdonság érték; előre jelzett tulajdonság érték; és több mint 4 millió kísérleti tulajdonság érték.
 • A CAS REGISTRY adatbázis, a CAS Registry Numbers (CASRNek vagy CAS Numbers) eredeti és egyetlen forrása, napi frissítéssel.
 • Az összes szabadalmi rekord, melyek megfelelnek a CAS értékelési szempontoknak, 9 fő szabadalmi hivataltól, a szabadalom kiadását követő 2 napon belüli online eléréssel, teljes indexeléssel, melyet a CAS tudósai legfeljebb 27 napon belül végeznek el.
 • A CAplus adatbázis napi frissítése és bővítése több mint 4500 rekorddal, mely jelenleg összesen több mint 36 millió rekordot tesz ki.
 • Bibliográfiai információk és absztraktok minden folyóirat cikkhez több mint 1500 kulcsfontosságú folyóiratból, 7 napon belül a megjelenéstől.

Az adatbázis felhasználásával a következő ismeretekhez juthatunk:

 • kapcsolat fedezhető fel a betegségek, biológiai folyamatok, szerves molekulák és biomolekulák között;
 • a reakció kiválasztása után szintézis tervet készíthetünk;
 • könnyen hozzájutunk az anyagokról szóló információkhoz és a kapcsolódó hivatkozásokhoz;
 • kereshetünk alstruktúra szerint, és belefoglalhatjuk a sztereokémiai szempontot a struktúra kérdésébe;
 • gyors és naprakész információt kaphatunk a kereskedelmi forgalomban kapható kémiai anyagokról és nemzetközi forgalmazókról;
 • kapcsolódó linkeket kapunk a hazai és nemzetközi szabályozás információihoz.

Minden CAS adatbázis esetében integrált és átfogó kémiai információkhoz jutunk korlátok nélkül:

 • linkek az idézett hivatkozásokhoz, visszamenően a 19. század elejéig;
 • linkek több mint 280 STM (Science-Technology-Medical Sciences) kiadóhoz és 6700 egyedi folyóirathoz;
 • linkek vezető szabadalmi hivatalok teljes szövegű anyagaihoz.

A legfrissebb információk a SciFinder új tartalmairól és szolgáltatásairól ezen az oldalon találhatók: http://www.cas.org/content/at-a-glance

Az adatbázis az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., TÁMOP 4.2.5. kiemelt projektjének keretében érhető el.

További hírek

A szolgáltatás az Akadémiai Kiadó Angol-magyar nagyszótárt, Magyar-angol nagyszótárt, Német-magyar nagyszótárt, Magyar-német nagyszótárt, Francia-magyar és Magyar-francia nagyszótárát, az Idegen szavak és kifejezések szótárát, a Környezetvédelmi lexikont, a Magyar-angol környezetvédelmi értelmező szótárt, az Angol-magyar pénzügyi és műszaki szótárakat, valamint az Európai Uniós terminológiai szótárakat tartalmazza központi tartalomként. 2010-től további szótárakkal bővült, ezek az alábbiak: Spanyol-magyar szótár, Magyar-spanyol szótár, Német-magyar műszaki nagyszótár, Olasz-magyar kéziszótár, Magyar-olasz kéziszótár, Magyar-holland kéziszótár, Magyar értelmező kéziszótár, Új magyar irodalmi lexikon, Magyar szinonima szótár, A magyar helyesírás szabályai.

Az IEEE ASPP az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP 4.2.5. kiemelt projektje keretén belül elérhető mérnöki adatbázis. Főbb területei: telekommunikáció, mérnöki tudományok, a computerek világa, űrtechnológia, elektromos energia. Az ASPP 145, az IEEE tudományos társaság által kiadott tudományosan lektorált folyóiratot és magazint tartalmaz.

A ScienceDirect az Elsevier kiadó full-text adatbázis szolgáltatása. Fő profilja a természettudományos, műszaki és orvosi folyóiratok nyomtatott és elektronikus formában való terjesztése. Teljes szövegű hozzáférést biztosít a saját kiadású papíralapú folyóiratok elektronikus változatához, illetve más kiadók e-folyóirataihoz. Főbb tudományterületek: Természettudományok, Orvostudomány, Műszaki tudományok, Energia és Technológia. A jelenlegi konstrukcióban könyvek és könyvsorozatok nem érhetők el.

Arcanum Magyarország vezető tartalomszolgáltatója
Digitális Tankönyvtár felsőoktatási tankönyvek egyetemi jegyzetek folyóiratcikkek elektronikusan
Layout:hu-HU:mtakBanner