Reaxys

A Reaxys teljes egészében integrált tartalomszolgáltatás, amely magába foglalja a szervetlen, a szerves és a fémorganikus kémia területeit az ide vonatkozó szakmai folyóiratok és szabadalmi irodalom alapján.

A Reaxys teljes egészében integrált tartalomszolgáltatás, amely magába foglalja a szervetlen, a szerves és a fémorganikus kémia területeit az ide vonatkozó szakmai folyóiratok és szabadalmi irodalom alapján.

A Reaxys a CrossFire adatbázisok egyetlen adatbázisba olvasztásával és egy új, intuitív felhasználói interfész kifejlesztésével jött létre. Az adatbázisokat harmonizálták, és úgy olvasztották egyetlen adatbázisba, hogy sztenderdizált és összehangolt adattípusokat alkottak (egyforma tematikus megnevezések, egységek és formátumok).

A Reaxys koncepció lényege az, hogy „a kémia a rendezőelv”. Ennek megfelelően a kémiai vegyület vagy reakció a központi elem, ami köré az adatok rendeződnek az adatbázisban. Ez a legfontosabb különbség a bibliográfiai adatbázisokhoz képest, ahol a folyóirat vagy a szabadalmi bejegyzés áll a középpontban. A kémiai alapú megközelítés következtében mindenféle forrásból származó adatot egyetlen, duplikációktól mentes rekordba lehet foglalni egy adott vegyület vagy reakció vonatkozásában (vagyis egyetlen vegyülethez vagy reakcióhoz tartozhat több forrás citátum, míg a bibliográfiai adatbázis publikációnként egy rekordot ad, tehát ugyanaz a vegyület vagy reakció több rekordban is előfordulhat.

A Reaxys kísérleti úton igazolt adatok gazdag tárháza, tartalmaz szerkezeteket, reakciókat (beleértve a többlépéses reakciókat is), fizikai tulajdonságokat, melyek mind nélkülözhetetlenek a kémiával foglalkozó szakemberek számára a mindennapi munkában. Az alapot képező tudományos modell fő kritériumai a megbízhatóság, relevancia, tudományos objektivitás a 19 század jelentős alapművei, a Friedrich Beilstein és Leopold Gmelin kiadásában megjelent Handbook of Organic Chemistry és Handbook of Chemistry hagyományai szerint.

Három alapelv alapján határozzák meg, mi lehet az adatbázis tartalma. Kis molekulának (szerves, fémorganikus és szervetlen vegyületeknek) tekintjük azt, aminek van:

1. kémiai szerkezete

2. kísérleti / tapasztalati adatai (tulajdonság, preparátum, reakció)

3. hiteles citátuma.

Az alapelvek alkalmazásának eredménye a következetes, megbízható és tényszerű adatbázis.

Funkciók és lehetőségek

A CrossFire interfésztől továbbvitt eszközök mellett az új keresés, elemzés, egyéb munkaeszközök fejlesztésére került sor, amelyek a leghétköznapibb és leggyakoribb feladatokban segítenek:

· Szintézis-tervező, amellyel az optimális szintézis útvonal tervezhető

· Többlépéses reakciók, hogy azonosíthatók legyenek a prekurzor reakciók, amelyek szükségesek a cél vegyületek szintéziséhez

· További keresési lehetőségek, például az a lehetőség, hogy struktúrakeresést generáljunk nevek vagy kifejezések alapján

· Keresési eredmények szűrése fő tulajdonságok, szintézis eredmények vagy más rangsorolási kritérium mentén

· Eredmények intuitív vizualizációja

· Kémiai anyagok forrása és beszerzési lehetőségei az eMolecules-ból

· Kémiai biztonsági információk a Hazmat Navigator-ból (online eszköz a munkavégzéshez, kémiai biztonsági információk szolgáltatására a toxikusság, reaktivitás és a kémiai anyagok biztonságos kezelése terén)

· A legfrissebb szakirodalmi információk a SciVerse Scopus-ból (a legnagyobb absztrakt és citátum adatbázis a lektorált szakirodalom és magas minőségű web források terén)

A Reaxys kémiai szakirodalmi forrásai

A kiemelt ügyfelekkel szorosan együttműködve az Elsevier körülbelül 2000 kémiai folyóiratot választott ki a citátumok elemzése alapján annak megfelelően, hogy melyik biztosítja a legtöbb kémiai információt. Megtalálhatóak közöttük a tisztán kémiai folyóiratok (mint például a Journal of American Chemical Society), vagy olyanok is, mint a The Lancet, amely alkalmanként idéz kémiai folyóiratokat. A kutatók igényeinek leginkább megfelelő folyóiratok ebből a spektrumból kerültek kiválasztásra, a listát folyamatosan finomítják és kiegészítik. E lista alapján választják ki az egyes releváns tanulmányokat, melyek megfelelő adatait kivonatolják.

Illusztrációként 2010-ben az alábbiak voltak a 20 legfontosabb folyóirat, amelyekből a legtöbb adat került be a Reaxys adatbázisba:

Advanced Synthesis and Catalysis

Angewandte Chemie International Edition

Bioorganic & Medicinal Chemistry

Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters

Chemical Communications

Chemistry - A European Journal

European Journal of Organic Chemistry

Journal of the American Chemical Society

Journal of Medicinal Chemistry

Journal of Organic Chemistry

Journal of Organometallic Chemistry

Organic and Biomolecular Chemistry

Organic Letters

Organometallic Chemistry

SYNLETT

SYNTHESIS

Synthetic Communications

Tetrahedron

Tetrahedron Asymmetry

Tetrahedron Letters

A szabadalmak esetében a szelekció alapja az International Patent Classes (IPC):

C07 Organic Chemistry

A61K Drugs

C09B Dyes

AZ angol nyelvű szabadalmi publikációk a fenti IPC alapján a következő szabadalmi hivatalokból származnak: PCT (WIPO; 1978-), Európa (EPO; 1978-), Egyesült Államok (USPTO; 1976-). (A zárójelen belüli évszám az adatgyűjtés kezdetének időpontját jelöli.)

Letölthető anyagok
További hírek

A Zoological Record a világ legrégebbi folyamatosan működő adatbázisa az állati biológia terén. Témakörei felölelik az állati biológia minden területét a környezeti leírástól a rendszertanig és az állatorvosi tudományokig.

A Food Science and Technology Abstracts (FSTA) 40 nyelven körülbelül 4600 sorozat jellegű kiadványból, folyóiratokból, szabványokból, jogszabályokból, szabadalmakból, könyvekből, tudományos dolgozatokból és konferencia kiadványokból gyűjti az anyagát. A mezőgazdasági, állattenyésztési, és állatorvosi témákat csak akkor veszi figyelembe, ha összefüggenek az élelmiszerek minőségével. Rekordjainak száma több mint 970 ezer, amely évente több mint 40 ezerrel növekszik.

A szolgáltatás az Akadémiai Kiadó Angol-magyar nagyszótárt, Magyar-angol nagyszótárt, Német-magyar nagyszótárt, Magyar-német nagyszótárt, Francia-magyar és Magyar-francia nagyszótárát, az Idegen szavak és kifejezések szótárát, a Környezetvédelmi lexikont, a Magyar-angol környezetvédelmi értelmező szótárt, az Angol-magyar pénzügyi és műszaki szótárakat, valamint az Európai Uniós terminológiai szótárakat tartalmazza központi tartalomként. 2010-től további szótárakkal bővült, ezek az alábbiak: Spanyol-magyar szótár, Magyar-spanyol szótár, Német-magyar műszaki nagyszótár, Olasz-magyar kéziszótár, Magyar-olasz kéziszótár, Magyar-holland kéziszótár, Magyar értelmező kéziszótár, Új magyar irodalmi lexikon, Magyar szinonima szótár, A magyar helyesírás szabályai.

Arcanum Magyarország vezető tartalomszolgáltatója
Digitális Tankönyvtár felsőoktatási tankönyvek egyetemi jegyzetek folyóiratcikkek elektronikusan
Layout:hu-HU:mtakBanner