EbscoHost

Az EbscoHost a világ egyik leggyakrabban használt referencia forrása. Az EBSCOhost egységes felületen kínál számos adatbázist, melyek különféle témaköröket dolgoznak fel. Az EBSCO Publishing-en keresztül (mely a világ egyik legnagyobb folyóiratcikk-adatbázis előállítója és forgalmazója) a felhasználók több ezer, főleg nemzetközi tudományos kiadó angol (és idegen) nyelvű folyóirataihoz férhetnek hozzá.

Az adatbáziscsomag részletes leírása:

Academic Search™ Complete


Az Academic Search Complete a világ legértékesebb és legátfogóbb, tudományos igényű, multidiszciplináris teljes szövegű adatbázisa, amely több mint 9 000 teljes szövegű periodikát tartalmaz, közte több mint 7 700 lektorált folyóirattal. A teljes szövegeken kívül több mint 13 000 folyóirat és összesen több mint 13 200 publikáció (köztük monográfiák, beszámolók és konferencia-előadások stb.) indexelését és absztraktját foglalja magában.

Ez a tudományos igényű gyűjtemény páratlan teljes szövegű információanyagot tartalmaz számos tudományterületen, többek között az állatélettan, antropológia, régiókutatás, csillagászat, biológia, kémia, általános mérnöki tudományok, elektrotechnika, etnikai és multikulturális tanulmányok, élelmiszertudomány és -technológia, természettudományok, földrajz, geológia, jog, anyagtudományok, matematika, gépészet, zene, gyógyszerészet, fizika, pszichológia, vallás és teológia, állatorvos-tudomány, nőtudományok, zoológia, és még sok más területen.

Az Academic Search Complete a gyűjtemény gazdagságának köszönhetően egyedülálló kritikai információkat kínál számos forrásból. Az adatbázis egészen 1887-ig visszamenőleg tartalmaz PDF-dokumentumokat; a teljes szövegű anyagok többsége natív (kereshető) PDF formátumban van. A kereshető hivatkozott referenciák több mint 1 400 folyóiratot érintenek. Az EBSCOhost keresőrendszeren keresztül elérhető Academic Search Complete adatbázist naponta frissítik.

 • Több mint 13 000 folyóirat cikkeinek referátuma és indexe
 • Több mint 9 000 teljes szövegű folyóirat
 • 7 700 aktív tudományos lektorált folyóirat teljes szövege

Business Source® Premier

Az ipari termelés világában leggyakrabban használt kutatói adatbázis. Több mint 2 200 folyóirat teljes szövegű változatát tartalmazza. A Business Source Premier teljes szövegű anyagokat 1965-ig, kereshető hivatkozott referenciákat 1998-ig visszamenőleg kínál. A folyóiratok rangsorolásával foglalkozó vizsgálatok szerint a Business Source Premier megelőzi versenytársait az üzleti tudományágat lefedő teljes szövegű tartalmakat tekintve, ideértve a marketing, a menedzsment, a vezetői információs rendszerek (MIS), a termelésirányítási információs rendszerek (POM), a számvitel, a pénzügy és a közgazdaságtan területeit (pl. a Harvard Business Review 1922-ig visszamenően). A további, nem folyóirat jellegű teljes szövegű tartalmak piackutatási, iparági és ország jelentéseket, valamint cégprofilokat és SWOT elemzéseket ölelnek fel.

ARegional Business News™ a Business Source Premier kiegészítő adatbázisa. A naponta frissített Regional Business News regionális üzleti kiadványok (köztük a Crain Communications publikációi) átfogó teljes szövegű tartalmát teszi hozzáférhetővé. A Regional Business News több mint 100 forrás teljes szövegű változatát tartalmazza.

MasterFILE™ Premier


A speciálisan nyilvános könyvtárak számára készült MasterFILE™ Premier csaknem 1 700 általános, üzleti, egészségügyi, oktatási, természettudományos, multikulturális és számos egyéb témát felölelő periodika teljes szövegű változatát foglalja magában. Megtalálható benne ezenfelül közel 500 referenciakönyv teljes szövegű változata, 107000 eredeti forrásdokumentum, továbbá egy 592 000 fotót, térképet és zászlót tartalmazó képgyűjtemény is.

A MasterFILE Premier immár egészen 1975-ig visszamenőleg kínálja olyan kulcsfontosságú kiadványok, mint az American Libraries, a Foreign Affairs, a History Today, a Judaism, a Library Journal, a National Review, a Saturday Evening Post és egyebek PDF formátumú változatát. A Science News HTML formátumban érhető el, 1975-ig visszamenőleg.

 • Csaknem 1 700 teljes szövegű folyóirat
 • 592 000 fotó, térkép és zászló
 • 86017 teljes szövegű életrajz
 • 107 000 eredeti forrásdokumentum
 • 500 teljes szövegű referensmű

Newspaper Source Plus

A Newspaper Source™ Plus 1 000 nemzetközi hírlap teljes szövegű változatát kínálja, köztük a következőkét: Christian Science Monitor, San Francisco Chronicle, The Sydney Morning Herald (Australia), The Times (UK), Toronto Star, USA Today, The Washington Post, The Washington Times (DC) és még sok mást. Ezenfelül több mint 410 egyesült államokbeli hírlap teljes szövegéhez biztosít korlátozott hozzáférést (pl. The Philadelphia Inquirer, Houston Chronicle, Star Tribune (Minneapolis)).

Az adatbázisban bizonyos televízió- és rádiótársaságok hírműsorainak, például az ABC News, (American Broadcasting Company), ABC (Australian Broadcasting Corporation), CBC (Canadian Broadcasting Corporation), CBS News, CNBC, CNN, CNN International, FOX News, MSNBC, National Public Radio, PBS és még vábbiak) több mint 913 000 teljes szövegkönyvét is megtalálhatjuk.

Health Source®: Nursing/Academic Edition

Csaknem 550 teljes szövegű tudományos folyóiratot tartalmaz, számos orvosi területről. Az ápolástudomány és az ún. paramedikális területek különösen hangsúlyosan szerepelnek az adatbázisban – például a Creative Nursing, Issues in Comprehensive Pediatric Nursing, Issues in Mental Health Nursing, Journal of Advanced Nursing, Journal of Child & Adolescent Psychiatric Nursing, Journal of Clinical Nursing, Journal of Community Health Nursing, Journal of Nursing Management, Nursing Ethics, Nursing Forum, Nursing Inquiry és számos egyéb kiadvány teljes szövegével.

Az adatbázis magában foglalja emellett a Lexi-PAL Drug Guide adatbázist, mely 1300 generikus gyógyszer betegtájékoztató anyagát öleli fel, 4700 márkanévvel.

 • 822 folyóirat cikkeinek referátuma és indexe
 • 542 teljes szövegű folyóirat
 • 441 lektorált teljes szövegű folyóirat

Health Source®: Consumer Edition

A Health Source®: Consumer Edition fogyasztói kiadása rendkívül gazdag fogyasztói egészségügyi információgyűjtemény. Közel 80 fogyasztói egészségügyi magazin teljes szövegű változatához biztosít hozzáférést. Ezek között megtalálható egyebek mellett az American Fitness, a Better Nutrition, a Fit Pregnancy, a Harvard Health Letter, a HealthFacts, a Men's Health, a Muscle & Fitness, a Prevention, a Vegetarian Times és számos egyéb folyóirat.

Az adatbázis a kurrens, egészséggel kapcsolatos brosúrák és több mint 130 egészségügyi referenszmű (ideértve a People’s Medical Society által kiadott könyveket is) teljes szövegű, kereshető változatát is tartalmazza. A Health Source: Consumer Edition adatbázisban emellett megtalálható több mint 9 900 tanulmány a Clinical Reference Systems című kiadványból (angol és spanyol nyelven), továbbá a Lexi-PAL Drug Guide adatbázis, mely 1300 generikus gyógyszer betegtájékoztató anyagát öleli fel (4700 márkanévvel), valamint a Merriam-Webster's Medical Desk Dictionary szótár anyaga is. A Health Source®: Consumer Edition olyan területeket ölel fel, mint az AIDS, a rák, a cukorbetegség, a kábítószer-függőség és alkoholizmus, az időskori betegségek, a fitnesz, a táplálkozástudomány és dietetika, a nő- és gyermekegészségügy stb.

 • Csaknem 80 teljes szövegű folyóirat
 • Kurrens, egészségügyi témájú brosúrák teljes szövege
 • Több mint 130 teljes szövegű referenszmű

MEDLINE®


A MEDLINE® szakmailag irányadó orvosi információt szolgáltat többek között az orvostudomány, a beteggondozás, a fogászat, az állatorvostan, az egészséggondozási rendszer és a preklinikai tudományok területéről. A National Library of Medicine által létrehozott MEDLINE adatbázis a MeSH (Medical Subject Headings – orvosi tárgyszórendszer) indexelését használja a fa, fahierarchia, tárgyszó és fogalomkifejtés lehetőségekkel történő kereséshez a több mint 5400 aktuális orvosbiológiai folyóirat hivatkozásai között. Ezek között megtalálhatók az Index Medicus, International Nursing Index, Index to Dental Literature, HISTLINE, SPACELINE, PREMEDLINE®, AIDSLINE®, BIOETHICSLINE® és a HealthSTAR® folyóiratok hivatkozásai is.

A MEDLINE felhasználói az EBSCO SmartLinking funkciójának köszönhetően az Academic Search Complete adatbázisban elérhető 1650+ teljes szövegű folyóirat és aHeath Source: Nursing/ Academic Edition adatbázisban elérhető 400+ teljes szövegű folyóirat közvetlen csatolását használhatják az EBSCOhost keresőrendszeren keresztül.

ERIC®

Az ERIC® (Educational Resource Information Center) adatbázis pedagógiai irodalomhoz és erőforrásokhoz biztosít hozzáférést. Elérhetővé teszi a Current Index of Journals in Education és a Resources in Education Index folyóirataiban fellelhető információkat. Az adatbázis több mint 1400000 rekordot foglal magában, és az ERIC több mint 323000 teljes szövegű dokumentumára található benne hivatkozás.

Az ERIC felhasználói az EBSCO SmartLinking funkciójának köszönhetőenaz Academic Search Complete adatbázisban elérhető 500+ teljes szövegű folyóirat és aBusiness Source Premier adatbázisban elérhető 110+ teljes szövegű folyóirat közvetlen csatolását használhatják az EBSCOhost keresőrendszeren keresztül.

GreenFILE
A GreenFILE kutatásokkal alátámasztott információval szolgál, amely lefedi az ember környezetre gyakorolt hatásának minden vonatkozását. A gyűjtemény tudományos, igazgatási és közérdeklődésre számot tartó anyagokat foglal magában, többek között például azzal kapcsolatban, hogy milyen hatással van a környezetre az egyén, a vállalatok, az önkormányzatok és a kormányok, és mit lehet tenni az egyes szinteken e hatások minimalizálása érdekében. A jellegéből adódóan multidiszciplináris GreenFILE a környezet és számos diszciplína, például a mezőgazdaság, az oktatás, a jog, az egészség és a technológia közötti kapcsolatra épít. Az adatbázis témakörei között megtalálható a globális felmelegedés, a zöld építés, a környezetszennyezés, a fenntartható mezőgazdaság, a megújítható energia, az újrahasznosítás és egyebek.

A mintegy 612000 rekord indexét és referátumait tartalmazó adatbázis több mint 9 100 rekord teljes szövegéhez biztosít szabad hozzáférést.

Library, Information Science & Technology Abstracts™ (LISTA)


A Library, Information Science & Technology Abstracts™ (LISTA) adatbázis az EBSCO Publishing ajándékaként hozzáférhető. A LISTA több mint 560 alapvető folyóiratot, több mint 50 elsőrendű folyóiratot és 125 válogatott folyóiratot, valamint könyveket, kutatási jelentéseket és előadásanyagokat indexel. Az adatbázisban többek között a könyvtárossággal, az osztályozással, a katalogizálással, a bibliometriával, az online információ-visszakereséssel és az információkezeléssel kapcsolatos témakörök találhatók meg. A gyűjtemény anyagai az 1960-as évek közepéig nyúlnak vissza. A jelenleg más EBSCOhost-adatbázisokat előfizető ügyfeleink szabadon felvehetik EBSCOhost-profiljukba a LISTA adatbázist.

A LISTA tezaurusza 6800 kifejezést tartalmaz, ebből 2700 a preferált kifejezés. Az adatbázisban szerzői profilok is találhatók. A felhasználók 5000 gyakran indexelt szerzőről kaphatnak információt a LISTA-n, például arra vonatkozóan, hogy melyek a cikkeik leggyakoribb tárgyszavai, vagy mely kiadványokban publikált az adott szerző.

További hírek

A CAB bibliográfiai adatbázis, mezőgazdaság referáló szolgáltatásaként 1932-ben indult, jelenleg a neve Centre of Agriculture and Biosciences International (CABI). Az adatbázisban az alkalmazott élettudományokról (növénytudomány, állattudomány, egészség, parazitológia, ökológia, erdészet, földtudomány, élelmiszertudomány és termékek, mezőgazdasági közgazdaságtan, biotechnológia, mezőgazdasági mérnöki tudományok, szabadidő és turizmus stb.) tájékozódhat az érdeklődő. A rekordok száma több mint 4,5 millió, éves gyarapodása közel 160 ezer.

A Food Science and Technology Abstracts (FSTA) 40 nyelven körülbelül 4600 sorozat jellegű kiadványból, folyóiratokból, szabványokból, jogszabályokból, szabadalmakból, könyvekből, tudományos dolgozatokból és konferencia kiadványokból gyűjti az anyagát. A mezőgazdasági, állattenyésztési, és állatorvosi témákat csak akkor veszi figyelembe, ha összefüggenek az élelmiszerek minőségével. Rekordjainak száma több mint 970 ezer, amely évente több mint 40 ezerrel növekszik.

A szolgáltatás az Akadémiai Kiadó Angol-magyar nagyszótárt, Magyar-angol nagyszótárt, Német-magyar nagyszótárt, Magyar-német nagyszótárt, Francia-magyar és Magyar-francia nagyszótárát, az Idegen szavak és kifejezések szótárát, a Környezetvédelmi lexikont, a Magyar-angol környezetvédelmi értelmező szótárt, az Angol-magyar pénzügyi és műszaki szótárakat, valamint az Európai Uniós terminológiai szótárakat tartalmazza központi tartalomként. 2010-től további szótárakkal bővült, ezek az alábbiak: Spanyol-magyar szótár, Magyar-spanyol szótár, Német-magyar műszaki nagyszótár, Olasz-magyar kéziszótár, Magyar-olasz kéziszótár, Magyar-holland kéziszótár, Magyar értelmező kéziszótár, Új magyar irodalmi lexikon, Magyar szinonima szótár, A magyar helyesírás szabályai.

Arcanum Magyarország vezető tartalomszolgáltatója
Digitális Tankönyvtár felsőoktatási tankönyvek egyetemi jegyzetek folyóiratcikkek elektronikusan
Layout:hu-HU:mtakBanner